Coșul tău

🚌Transport gratuit la orice comandă de peste 200 de lei!

Termeni & Condiții

1. Definiții și termeni

Compania: BADEA NEAOȘ SRL, cu sediul social în Sat. Borlești, Comuna Borlești, Str. Principală, Nr. 12, Județ Neamț înregistrată la ONRC sub nr. J27/938/30.10.2020, prin reprezentant legal PĂTRUNJEL EDUARD-CONSTANTIN

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârstă peste 16 ani său persoana juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârstă peste 16 ani său persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție (electronic, telefonic, etc).

Utilizator – orice persoană fizică care are vârstă peste 16 ani său persoana juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre comandă

Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se vă asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Site – magazinul online găzduit la adresa web badeaneaos.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine că forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția să de a achiziţiona Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs său serviciu, listat pe site, inclusiv Bunurile menționate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului că urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanţa încheiat intre Vânzător și Cumpărător, fară prezenţa fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achizitionezela momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul vă beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/său Serviciu de către Badea Neaoș, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătita de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. Documente contractuale

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se considera încheiat intre Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul postei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

3. Politica de vânzare Online

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate Badea Neaoș își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care considera că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Badea Neaoș . În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fară a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Badea Neaoș își rezerva dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. Badea Neaoș poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Badea Neaoș are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A., cu excepția abonamentelor de voce și/sau date, care sunt exprimate în euro (EUR) și nu includ T.V.A.

3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicita detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta vă contacta Departamentul de Relații cu Clienții.

3.7. În cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.9. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun său Serviciu, Cumpărătorului i se vă solicita înscrierea unui Review legat de Bunul său Serviciul achiziționat. Solicitarea vă fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implica activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

4. Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o tertă parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul vă fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5 .Dreptul la proprietate intelectuală și industrială

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Badea Neaoș, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părţi, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Badea Neaoș, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Badea Neaoș asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Badea Neaoș.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat intre Badea Neaoș și acesta, și fară nicio garanție implicit sau expres formulata din partea Badea Neaoș cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care Badea Neaoș conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Badea Neaoș pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Badea Neaoș și/sau al angajatului/prepusului Badea Neaoș care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, fata de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta exista.

6. Comanda

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plată prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsură în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fară nicio obligație ulterioară a vreunei părţi fata de cealaltă sau fară că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plații online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Badea Neaoș, în cazul plații online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 30 de zile calendaristice, fară invocarea niciunui motiv și fară a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expira în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intra în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
– ziua în care Cumpărătorul intra în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta vă putea completa online formularul de retur.

6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comandă este achitata, Vânzătorul vă rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.
Suma vă fi returnată după cum urmează:
6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plată sau prin emitere de voucher electronic, la alegerea Cumpărătorului;

6.8. Vânzătorul vă putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se vă lua data cea mai recentă).

6.9. În cazul în care un Bun și/său Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă vă informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și vă returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
6.9.1 Informaţii cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile produselor de pe Site-ul nostru. Din punct de vedere legal, conținutul Site-ului nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați comanda prin intermediul Site-ului nostru, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest Site. Comanda dvs. este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.
6.9.2 Comanda poate fi plasată numai prin intermediul Site-ului nostru. Pentru a face acest lucru, veți parcurge un proces simplu, la sfârşitul căruia veți confirma comanda apăsând butonul “finalizează comanda”. Butonul vă indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dvs. de plată. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda.
6.9.3 După plasarea unei comenzi, veți primi un e-mail prin care confirmam primirea și înregistrarea comenzii dvs. (“Primire Comanda / Confirmare”). Acest lucru nu înseamnă că această comandă a fost acceptată. Astfel cum a fost stabilit mai sus, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare efectuată de dvs. a unui produs listat pe Site-ul nostru. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dvs. și noi vă fi format numai după acceptarea de către noi a comenzii dvs. Contractul se vă referi doar la acele produse pentru care am acceptat comanda plasată de către dvs, urmând a vă transmite o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail prin care vă informăm că produsul a fost expediat (“Confirmarea Expedierii”). În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnică ori neconformităţi constatate în momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la această situație și vom rambursa sumele plătite de către Dvs. pentru aceste produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dvs. statutare de retragere prevăzute în aceste Condiții de Furnizare, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-ați comunicat decizia Dvs. de terminare a contractului.

7. BUNURI/SERVICII pentru care nu se asigura dreptul de retragere

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își vă pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
7.1.3. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
7.1.4. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
7.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena și care au fost desigilate de Cumpărător;
7.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
7.1.8. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
7.1.9. furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
7.1.10. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că își vă pierde dreptul la retragere.

8. Confidențialitate

8.1. Badea Neaoș vă păstra confidenţialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se vă putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părţi nu vă fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fară consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricţionat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișă, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Badea Neaoș nu vă constitui subiect de obligații referitoare la confidenţialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

9. Comunicări Comerciale

9.1. Cumpărătorul/Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, în orice moment, după cum urmează:
9.2.1. prin modificarea setărilor din Cont la secțiunea “Abonările mele”.
9.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător sau.
9.2.3. prin contactarea Vânzătorului.
9.2.4. Renunțarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document

9.3. Prin adăugarea de Bunuri în secțiunea din Cont:
“Coșul meu”, Vânzătorul vă transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
• la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”,
• la recomandări de Bunuri similare cu cele adăugate în secțiunea “Coșul meu”
• la existenţa Bunurilor în secțiunea “Coșul meu” și
• disponibilitate stoc Bunuri
“Favorite”, Vânzătorul vă transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
• la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Favorite”,
• la recomandări de Bunuri sau Servicii similar cu cele adăugate în secțiunea “Favorite”
• disponibilitate stoc Bunuri

9.4. În urma achiziționării unui Bun, Vânzătorul vă transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:
• sugestii de Bunuri sau Servicii recomandat a fi utilizate împreună cu Bunul său Serviciul achiziționat
Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 9.3. de mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător sau prin contactarea Vânzătorului în acest sens.
De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetării de piață și al sondajelor de opinie nu vor fi utilizate de noi în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi associate cu identitatea dvs., transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Vânzătorului.

11. Livrarea bunurilor

11.1. Vânzătorul se obliga să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător

11.2. Vânzătorul vă asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și vă asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.3. Vânzătorul vă efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

11.4. În cazul Împachetării Cadou, Vânzătorul menționează următoarele: Opțiunea “împachetare cadou” se referă la împachetarea întregii comenzi drept un cadou.

Prin urmare, în urma selectării opțiunii “împachetare cadou” toate produsele comandate de către client vor fi împachetate drept un cadou, în cutie de carton, împachetat în hârtie de mătase și cu o carte poștală specială.

Opțiunea de “împachetare cadou” nu se referă la împachetarea separată a fiecărui produs din comandă, ci la o opțiune care se aplică pe întreaga comandă.

Clientul are posibilitatea să opteze sau nu pentru această optiune. In cazul in care clientul selectează opțiunea “împachetare cadou”, acesta poate specifica în notițe și un mesaj personalizat care să fie scris de noi pe spatele cărții poștale speciale care este inclusă în opțiunea de “împachetare cadou”.

În cazul în care clientul are mai multe produse în coșul de cumpărături și alege opțiunea de “împachetare cadou”, aceasta se aplică întregii comenzi, nu pentru fiecare produs în parte. Dacă se dorește ca fiecare produs să fie împachetat în acest sens, clientul trebuie să adauge în coș mai multe “împachetări cadou”.

12. Garanții

12.1. Toate Bunurile comercializate de către Badea Neaoș, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

12.2. În cazul Bunurilor vândute și livrate de Badea Neaoș, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător.

12.3. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent Bunului din Comandă, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său de pe www.fashiondays.ro, vă deține o evidenţă a certificatelor de garanție emise de Badea Neaoș, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
În cazul în care aceste informații sunt indisponibile pentru 48 (patruzecisiopt) de ore în contul de client, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: [email protected]

12.4. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător vă prelua întreagă responsabilitate a rezolvării garanției.

12.5. În cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garanție este emis de către Badea Neaoș, iar garanția poate să acopere o perioadă diferită faţă de perioada de garanție a aceluiași Bun nou, sigilat. Perioada de garanție este specificata în certificatul de garanție pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui Bun resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

13 .Transferul proprietății bunurilor

Proprietatea asupra Bunurilor vă fi transferată la livrare, după efectuarea plații din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

14. Răspundere

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul său oricare tertă parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidenţialităţii datelor de Cont (ușer și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsură permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta în mod expres și fară echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

14.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

14.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Badea Neaoș, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site.Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăţi online.

17. Forță majoră

17.1. Nici una din părţi nu vă fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte vă avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fară că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

18. Legea aplicabilă – Jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre Badea Neaoș și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu vă fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din Municipiul Cluj-Napoca.

Livrare Gratuită

La comenzile de peste 200 lei

30 de zile drept de retur

Fericit sau banii înapoi garantat

Articole 100% Românești

De la etichetă până la creativitate

100% Plăți Securizate

Cumparără fără griji